Anatomie en begrippen

Anatomie

Onbesneden penis met tuitvormige, niet-teruggetrokken voorhuid

1.Buitenblad voorhuid   2. Opening van de voorhuid

Onbesneden penis met ruime, niet-teruggetrokken voorhuid

1. Buitenblad voorhuid 2. Uitgang van de plasbuis 3. Eikel 4.Frenulum (toompje) 5. Binnenblad voorhuid 6. “Ridged band”, verbinding tussen het binnenblad en het buitenblad van de voorhuid

Onbesneden penis met teruggetrokken voorhuid

Onbesneden penis

Links: De voorhuid ligt over de eikel heen. Midden: De voorhuid is teruggetrokken. Rechts: Dwarsdoorsnede

Losjes besneden penis

Strak besneden penis

Dwarsdoorsnede onbesneden penis

De pijl geeft “overhang” van de voorhuid aan, wat een reden voor besnijdenis kan zijn als deze erg lang is.

Besnijdenis begrippen

Balanitis ontsteking van de eikel al dan niet gecombineerd met een ontsteking van de voorhuid. Zie ook:
medische informatie over besnijdenis: terugkerende ontstekingen van de eikel

Besnijdenis zie circumcisie

Circumcisie besnijdenis; een chirurgische ingreep waarbij de voorhuid, die de eikel bedekt, verwijderd wordt

Corona eikelrand

Dorsal slit ingreep waarbij de voorhuid ingesneden wordt, waardoor deze makkelijker terug te trekken is

Eikel het voorste deel van het mannelijk lid

Frenulotomie operatieve ingreep waarbij het frenulum wordt doorgesneden

Frenectomie operatieve verwijdering van het frenulum

Frenulum toompje, het riempje dat de voorhuid met de eikel verbindt

Frenulum breve aangeboren, te kort frenulum, of na een ontsteking ontstane verkorting van het frenulum, wat bij masturberen en geslachtsverkeer tot pijnlijke inscheuringen kan leiden. Bovendien kan het het volledige terugtrekken van de voorhuid verhinderen

Frenulumplastiek operatieve correctie van het frenulum, bijv. een verlenging van een te kort frenulum

Paraphimosis beklemming van een te enge voorhuid achter de eikelrand waardoor de eikel wordt afgekneld en de bloedvoorziening in het gedrang kan komen. Zie ook: medische informatie besnijdenis: paraphimosis

Phimosis vernauwing van de voorhuid waarbij deze niet of nauwelijks over de eikel teruggetrokken kan worden. Zie ook: medische informatie besnijdenis: phimosis

Smegma vettige substantie, door klieren afgescheiden tussen de voorhuid en de eikel van de penis

Spaanse kraag zie paraphimosis

Sulcus (Latijn) (Nederlands: groeve) Het gebiedje van de penis meteen achter de eikelrand op de overgang naar de stam van de penis

Toompje zie frenulum

Urethra urinebuis, plasbuis

Voorhuid huidplooi die de eikel bedekt

Voorhuidverwijdingsplastiek chirurgische techniek waarmee een te nauwe voorhuid wijder wordt gemaakt. Wordt zelden toegepast en meestal alleen bij kinderen